Quỹ.Ký | 轨·记

Đạo Mộ Bút Ký ấn tượng âm nhạc tập

Được sản xuất và trình bày bởi nhạc đoàn Most –

Nguồn: 5sing

Edit và Reup: Mây

-oOo-

Album này là nhạc không lời hết nhé, nghe khá phê :”>

Mây chưa đọc Đạo Mộ nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ^^~

Download full album

pass: thecloudnme

– List –

01. Đồ cổ · Ký ức đã qua

Tác khúc: Thiên Niên Phá Hiểu

Biên khúc: Thiên Niên Phá Hiểu

Nhị hồ: EZ-Ven

02. Tần Lĩnh thần thụ

Tác khúc: Mị Tử

Biên khúc: Mị Tử

03. Tam Thánh sơn – đồng môn âm binh

Tác khúc: Tiểu Hàn

Biên khúc: Tiểu Hàn

04. Tàng Hải Hoa

Tác khúc: Mộ Tiêu

Biên khúc: Mộ Tiêu

Ngâm xướng: HITA

05. Chung cực (Cuối cùng)

Soạn: Vô Danh Tiểu Tốt

Biên khúc: Vô Danh Tiểu Tốt