Túy Nhược Thành Hoan – 醉若成欢

Tác giả: Trần Sắc – 尘色

Thể loại: Đam mỹ, cổ trang, cung đình, cường công cường thụ, ngược tâm, HE.

Tình trạng: 2 vol chính văn 20 chương + 3 phiên ngoại + 100 câu hỏi

Chuyển ngữ: QT ca ca, Google thúc thúc và thím baidu

Biên tập: Mây

-oOo-

Thượng bộ

Văn án | Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8| Chương 9 | Chương 10 |

~==~

Hạ bộ

Văn án | Chương 11 | Chương 12 | Chương 13 | Chương 14 | Chương 15

Chương 16 | Chương 17 | Chương 18 | Chương 19 | Chương 20

– Chính văn hoàn-

Phiên Ngoại 1

Phiên Ngoại 2

Phiên Ngoại 3

–  Toàn bộ văn hoàn –

====

Download